):
top of page

AVG PRIVACY

Gerards Personenvervoer Maastricht, gevestigd aan Meester Ulrichweg 5, 6214PV Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.gerardspersonenvervoer.com  Meester Ulrichweg 5, 6214PV Maastricht 0438505005

N.J. Gerards is de Functionaris Gegevensbescherming van Gerards Personenvervoer Maastricht

Hij is te bereiken via info@gerardspersonenvervoer.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Gerards Personenvervoer Maastricht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens, indien benodigd, die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Gerards Personenvervoer Maastricht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) uitsluitend bij sollicitaties

- Burgerservicenummer (BSN) (uitsluitend bij sollicitaties)

- kopie paspoort, kopie ID-kaart, kopie rijbewijs (uitsluitend bij sollicitaties)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Gerards Personenvervoer Maastricht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Gerards Personenvervoer Maastricht analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren  en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Gerards Personenvervoer Maastricht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Gerards Personenvervoer Maastricht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gerards Personenvervoer Maastricht) tussen zit. Gerards Personenvervoer Maastricht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows 10 besturingsprogramma , Microsoft Office 365 doc. + excel, G-suite email programma. Deze programma’s zijn benodigd om afspraken te maken en deze te bevestigen. Alles gebeurt handmatig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Gerards Personenvervoer Maastricht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende Categorieën: persoonsgegevens, personalia, adres, e-mailadres, telefoonnummer > Bewaartermijn 1maand of langer indien nog contact gewenst. 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Gerards Personenvervoer Maastricht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gerards Personenvervoer Maastricht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Gerards Personenvervoer Maastricht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gerards Personenvervoer Maastricht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

bottom of page